O KONKURSIE

Konkurs dla:

  • klas 1-3 szkół podstawowych
  • grup przedszkolnych (5 i 6-latki)
ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE NALEŻY:
  1. Zgłosić swoją klasę / grupę przedszkolną za pomocą formularza zgłoszeniowego. Wystarczy kliknąć TUTAJ.
  2. Wykonać pracę konkursową - kolaż wyrażający ideę "Wrocław – kochamy nasze miasto" (na kartonie, w formacie 100 x 70 cm, w poziomie).
  3. Dodać gotową pracę konkursową poprzez załadkę DODAJ ZGŁOSZENIE
NAGRODY (OSOBNO DLA OBU KATEGORII WIEKOWYCH):
  • Do finału przechodzi 20 prac (10 ocenionych najwyżej przez internautów i 10 – przez jury).
  • 10 najlepszych prac zostanie nagrodzonych (1 miejsce grand prix, 2 i 3 miejsce, 7 wyróżnień).
  • Najpiękniejsza praca zostanie wydana w formie pamiątkowej pocztówki.
  • Nagrody otrzymają: zwycięska szkoła/przedszkole, nauczyciel (opiekun) oraz dzieci.